VI TILBYDER B2B

Udfordring

Alt for mange personer oplever i dag udfordrende og lange udrednings- og behandlingsforløb i forbindelse med muskuloskeletale problematikker. Specielt i mere komplekse forløb kommer alt for mange ikke i mål. Vi er klar over, at I som indkøbere af sundhedsydelser oplever en ikke ubetydelig byrde, når udrednings- og rehabiliteringsforløb ikke lykkes – både økonomisk, men også i forhold til den enkelte klient/medlem, der hurtigt risikerer at ende psykisk og fysisk udmattet. Mange personer får efterhånden sværere ved at tro på, at det kan lykkes at få hverdagen og arbejdet til at fungere godt igen og dermed ofte ender med færre handlemuligheder ifht komme godt ud på den anden side igen.

Løsning

I Whominum arbejder vi med en ny og effektiv metode, der er testet gennem de seneste 10 år, og vi har usædvanligt fine resultater med den. Vi kalder metoden for Den Bio-Psyko-Sociale Mestringsprofil. Metoden bygger på teambaseret faglighed og indsatser, der planlægges udfra data, der dækker faktorer af stor betydning for outcome. Herunder faktorer, der ellers hyppigt bliver overset i dagens sundhedssystem. Ved brug af metoden monitoreres og justeres indsatsen løbende med fokus på at få klienten Stærkere Tilbage.

Dette er også navnet på vores primære forløb. Vi tilbyder jer et forløb med højt specialiserede behandlere, der med et dygtigt fagteam i ryggen, står klar til et skarpt struktureret samarbejde. Et samarbejde, der vil give jer et nøje overblik over kvalitet og effekt og som sikrer en stærk sammenhængskraft for jeres klient – også de komplicerede forløb. Vi tager godt hånd om jeres kunde/medlem gennem hele forløbet med et fokus på at hjælpe klienten Stærkere Tilbage til deres hverdag og arbejde.

Kontakt os på : info@whominum.dk

KONTAKT OS

Whominum ApS
J. E. Ohlsens Gade 2, 1. th
2100 København Ø

Telefon: +45 32 42 00 42
Mail: info@whominum.dk

TOP